ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

 

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη...

CLL_Ανακοίνωση_Ετήσια Γενική Συνέλευση_04Ιουν2015.pdf

CLL_Πρόσκληση και Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης_04Ιουν2015.pdf

CLL_Προτεινόμενα Ψηφίσματα_Σχόλια ΔΣ_Ετήσια Γενική Συνέλευση_04Ιουν2015.pdf

CLL_Πληροφορίες και Έντυπα για Ετήσια Γενική Συνέλευση_04Ιουν2015.pdf