ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε χθεσινή συνεδρία το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι οποίες επισυνάπτονται. 

CLL_Ανακοίνωση_ Έγκριση ΔΣ_6ΜΑποτελέσματα 2015.pdf

CLL_6M Αποτελέσματα 2015.pdf