Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων...

CLL_Ανακοίνωση_Προειδοποίηση ΚέρδουςΖημιών 2015.pdf