ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η CLRInvestmentFundPublicLtd (η «Εταιρεία») υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.

Η σχετική πρόσκληση και το πληρεξούσιο έγγραφο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση επισυνάπτονται.

Απόσπασμα της πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί επίσης στην εφημερίδα «Καθημερινή», την Κυριακή, 22 Μαΐου 2016. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

………………………………………

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 20 Μαΐου 2016

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 Πρόσκληση και Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 15Ιουνίου2016