Καλούνται οι μέτοχοι της CLR Investment Fund Public Ltd (η “Εταιρεία”) στην Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 09:30π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία.

Περισσοτερα ...