10 Ιανουαρίου 2019

Κυρίους

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 71-73

1096 Λευκωσία

 

Αγαπητοί κύριοι,

 

Θέμα:  Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών

Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Διά CLR Investment Fund Public Ltd

……………………………                                                      

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                       

Γραμματέας                                                                           

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς