Αγαπητοί κύριοι,

 

Θέμα:  Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών

Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2019.

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

Διασπορά 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

Με εκτίμηση,


Διά CLR Investment Fund Public Ltd

……………………………                                                       

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                        

Γραμματέας                                                                            

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς