Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου για εξέταση των ενοποιημένων οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2014, η οποία είχε αρχικά καθοριστεί για σήμερα, 28 Ιουλίου 2014, αναβάλλεται.


Κατόπιν τούτου, η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014.

 

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

 

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 28 Ιουλίου, 2014

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου