Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε χθεσινή συνεδρία το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος (όπου «Συγκρότημα» σημαίνει την Εταιρεία και τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της) για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2014, οι οποίες επισυνάπτονται.

 

Απόσπασμα των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Σημερινή», την Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014. Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος δεν θα αποσταλούν στους δικαιούχους των τίτλων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, αντίτυπο ολόκληρου του κειμένου των Συνοπτικών Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Laiki Capital House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία. Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι επίσης διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.clrif.com.cy), καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy).

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2014

 

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη
Γραμματέας

Λευκωσία, 30 Ιουλίου, 2014

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου