ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Εταιρεία») υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 10:00π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.

Η σχετική πρόσκληση και το πληρεξούσιο έγγραφο για την Ετήσια Γενική Συνέλευση επισυνάπτονται.

Απόσπασμα της πρόσκλησης για την Ετήσια Γενική Συνέλευση θα ανακοινωθεί επίσης στην εφημερίδα «Σημερινή», την Τρίτη, 23 Μαΐου 2017. 

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

  

………………………………………

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη

Γραμματέας

Λευκωσία, 22 Μαΐου 2017

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

 

Πληρεξούσιο Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης