13 Οκτωβρίου 2017

Κυρίους

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 71-73

1096 Λευκωσία


Αγαπητοί κύριοι,

Θέμα:  Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών

Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 30ην Σεπτεμβρίου 2017.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Διά CLR Investment Fund Public Ltd……………………………                                                      

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                       

Γραμματέας                                                                           

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς