12 Ιανουαρίου 2018

Κυρίους

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Λεωφόρος Βύρωνος 71-73

1096 ΛευκωσίαΑγαπητοί κύριοι,


Θέμα:
  Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών

Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2017.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Διά CLR Investment Fund Public Ltd

……………………………                                                      

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                       

Γραμματέας                                                                           

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς