Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρειών

Με την παρούσα επιστολή εσωκλείεται η κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd κατά την 31ην Μαρτίου 2018

.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες χρειαστείτε.

CLL_Διασπορά_31Μαρτίου_2018_Ανακοίνωση.pdf

 

Με εκτίμηση,

Διά CLR Investment Fund Public Ltd

……………………………                                                      

Μαρία Ιωάννου Αχιλλίδη                                                       

Γραμματέας                                                                           

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς