CLL: ΔΠ προς απόκτηση 100% της Τοξότης Επενδύσεις

Με την παρούσα δίδεται ειδοποίηση ότι η CLR Investment Fund Public Ltd (η «Προτείνουσα») αποφάσισε αμετάκλητα να προβεί σε Δημόσια Πρόταση που θα απευθύνεται προς όλους τους υπόλοιπους μετόχους της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (η «Εταιρεία», «COV») με σκοπό η Προτείνουσα να αποκτήσει μέχρι και το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Προτείνουσα είναι βασικός μέτοχος και κατέχει άμεσα 57,79% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η τιμή στην οποία θα γίνει η Δημόσια Πρόταση προς τους μετόχους της Εταιρείας θα είναι €0.11 ανά μετοχή σε μετρητά.

Το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Εταιρείας είναι 20.700.000 ονομαστικής αξίας £0,02 η κάθε μία.

Η Προτείνουσα έχει έλθει σε συμφωνία με την Marfin Popular Bank Public Co Ltd η οποία έχει διαθέσιμο προς αυτήν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που η Προτείνουσα θα κληθεί να καταβάλει στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης έστω και αν όλοι οι μέτοχοι την αποδεχτούν.

Η Δημόσια Πρόταση θα τελεί υπό τον όρο της παροχής κάθε αναγκαίας έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.