Μετατροπή ον. αξίας της μετοχής της CLR Inv.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd επανεκφράζεται από £0,15 σε €0,26. Το εκδομένο μετοχικό της κεφάλαιο παραμένει 288.140.972 μετοχές. Η αλλαγή αυτή βασίστηκε στο Ειδικό Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που έλαβε χώρα την 10η Ιουλίου 2008.

Η αλλαγή αυτή θα έχει ισχύ από τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2008.