Στις 27/1 τα ενδεικτικά 2008 της CLR Inv.

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd θα συνέλθει την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 3.00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας, προκειμένου να εξετάσει την ένδειξη ενοποιημένων αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 και προβεί στη σχετική ανακοίνωση.