ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Διευθέτηση Δικαστικής Απόφασης με Xenos Travel Public Ltd

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd ανακοινώνει ότι η Εταιρεία έχει προβεί σε διευθέτηση της δικαστικής απόφασης στην αγωγή Αρ.11093/04 (Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας), η οποία προνοεί την ανάληψη χρέους ύψους 3.000.000 προς την Xenos Travel Public Ltd (ενάγοντας), ως τελική και οριστική εξόφληση οποιασδήποτε απαίτησης προς την Εταιρεία.

Η Εταιρεία είχε συμπεριλάβει σχετική λογιστική πρόβλεψη στους λογαριασμούς της για ολόκληρο το ποσό και σε συνέχεια της αναφερόμενης διευθέτησης αναμένεται ότι θα προκύψει κέρδος περίπου 1.000.000.


Με εκτίμηση,
…………………………
Κώστας Τουμπουρής
Πρόεδρος Δ.Σ