Η CLR Investment Fund Public Ltd και οι συνδεδεμένες της εταιρείες, επιθυμούν να πληροφορήσουν τους μετόχους τους και το ευρύτερο  επενδυτικό κοινό, ότι οι Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις  για το έτος 2011 θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως

 

 

Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ  Τετάρτη 18/05 2011 στις 4.00μμ

 

Finikas Ammochostou PLC – Δευτέρα 30/05/2011στις 4.00μμ

 

CLR Investment Fund Public Ltd –  Πέμπτη 07/07/2011 στις  12.00μμ

 

Toxotis Investments Public Ltd – Πέμπτη 16/06/2011  στις 11.00πμ

 

Europrofit Capital Investors Public Ltd – Πέμπτη  16/06/2011 στις  12.00μμ

 

 

Οι παραπάνω Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας CLR Investment Fund Public Ltd, στη Λεωφόρο Βύρωνος 26, CLR House, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.

 

Οι παραπάνω ημερομηνίες  δεν είναι δεσμευτικές και η  οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινωθεί από την  εταιρεία αμέσως.

 

Υπενθυμίζουμε τους μετόχους ότι η σχετική ειδοποίηση σύγκλισης της ετήσιας γενικής συνέλευσης θα  σταλεί ταχυδρομικώς σε εύλογο χρονικό διάστημα  πριν τη διεξαγωγή της.