Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2010

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ.